Allt om värmepumpar

En värmepump är en teknisk anordning som har till uppgift att transportera värme från en kall plats till en plats som är varm. En förutsättning för att detta ska vara möjligt är att man tillför energi i någon form. Denna energi tas vanligtvis från den svalare uteluften. För att utvinna energi från uteluften använder värmepumpen sig av en process där temperaturen på luften utifrån sänks ytterligare, man kramar ut energin. Denna process kräver i sig en mindre mängd energi för att kunna utföras. Förhållandet mellan tillförd energi som används för att driva processen och den utvunna värmeenergin kallas för COP-värdet.

I de allra flesta fall är en värmepump en bra investering vilken gör att man sparar pengar genom minskad energiförbrukning samt så är värmepumpar skonsammare mot miljön. Om du idag bor i ett hus som värms upp med direktverkande el eller olja så kan du genom att installera en värmepump göra riktigt stora besparingar.

Under perfekta förhållanden så kan riktigt bra värmepumpar uppnå en värmefaktor - COP-värde på upp till mellan 5.0 - 6.0 Detta innebär att om du t.ex. använder 100 W energi för att driva processen så kan detta resultera i upp till 600 W utvunnen värme från värmepumpen. En luftvärmepump ger i genomsnitt 5 gånger tillsatt energin tillbaka till värme och en bergvärmepump ger ungefär 4 gånger tillbaka.

Som komplement till utvunnen värmeenergi från värmepumpens process så har de flesta värmepumpar också elpatroner som används under riktigt kalla dagar eller då värmepumpens system inte riktigt fungerar.

Olika typer av värmepumpar

Det finns idag fler olika typer av värmepumpar att välja mellan, några varientar av värmepumpar inkluderar:
  • Frånluftsvärmepump
  • Bergvärmepump
  • Luft-vattenvärmepump
  • Luft-luftvärmepump

Så fungerar en värmepump

Värmepumpen fungerar på så vis att den låter sitt köld- eller värmemedium värmas upp av den svalare omgivningen till en temperatur som ligger under omgivningens temperatur. Värmepumpens medium är vanligtvis i gasform. Efter detta så höjs trycket mha en pump i värmepumpens efterföljande del vilket medför att temperaturen i värmepumpen ökar i samma grad som trycket ökar.

Efter att värmepumpens temperatur har ökat så mycket att den överstiger temperaturen i de rum som den är tänkt att värma upp så kan värmepumpens värmemedium avge värme till dessa rum. I samband med detta så kyls värmemediet ner något och processen för att värma upp det startar igen.

Värmepump och luftkonditionering - vad är skillnaden?

När man pratar om värmepumpar så kommer det ofta på tal vad som är skillnaden mellan en värmepump och luftkonditionering och sanningen är den att det är inte så stor skillnad. De allra flesta värmepumpar som är luftvärmepumpar kan också ställas in att köras som luftkonditionering istället för som värmepump. Skillnaden är då egentligen bara att en värmepump kan både användas som värmepump och som luftkonditionering genom en inställning. Denna inställning gör att värmepumpens process körs baklänges.

Orter i Sverige där du hitta företag som säljer och servar värmepumpar

Nedan följer utvalda orter där du kan hitta företag som säljer och utför service av värmepumpar till bra pris.